robotyka@spkobylnica.pl Formularz zgłoszeniowy


Oficjalne otwarcie LEGO® Education Innovation Studio

Konferencja naukowo-metodyczna „Robotyka w edukacji”

19 października 2018


Ramowy program

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 11.00 Uroczyste otwarcie LEGO® Education Innovation Studio
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 13.30 Obrady plenarne
13.30 - 14.00 Przerwa kawowa
14.00 - 16.00 Warsztaty dla nauczycieli

 

 


Program szczegółowy

Program szczegółowy otwarcia studia LEIS 19.X.2018 r. ZOBACZ