robotyka@spkobylnica.pl Formularz zgłoszeniowy


Oficjalne otwarcie LEGO® Education Innovation Studio

Konferencja naukowo-metodyczna „Robotyka w edukacji”

19 października 2018


Publikacja


Organizatorzy konferencji planują wydać tematyczny numer recenzowanego czasopisma naukowego - "Czasopismo Pedagogiczne. Robotyka w edukacji".

Osoby wyrażające chęć publikacji tekstu w czasopiśmie naukowym proszone są o wysłanie zgłoszenia do 5 listopada 2018 roku.  Warunkiem  publikacji  jest przesłanie  tekstu do 5 grudnia 2018 roku. Tamat artykułu powinien być związany bezpośrednio z robotyką. Dokładne wytyczne dotyczące przygotowania artykułu do druku zostaną zamieszczone w odrębnym komunikacie.


Serdecznie zaraszamy!


Kluczowe terminy


Zgłoszenie tekstu + abstrakt: do 5 listopada 2018 r.

Ostateczny termin złożenia tekstów: 10 grudnia 2018 r.

Zgłoszenia + teksty należy przesłać na adres: robotyka@spkobylnica.pl